https://etwinningonline.eba.gov.tr/author/nikahguvercini/ https://etwinningonline.eba.gov.tr/author/webmasterplatformu/ https://tr.pinterest.com/hakanndoyman99/ https://pxhere.com/tr/photographer/4015030 https://www.reddit.com/user/kappakimin https://moz.com/community/q/user/kappakimin/edit https://www.zillow.com/myzillow/profile/ https://etwinningonline.eba.gov.tr/author/kappa/ https://www.awwwards.com/kappa-kimin/ https://about.me/hasankappa https://dribbble.com/Acaba https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/kisi/hakanndoyman99 https://dashboard.twitch.tv/u/kppakmn19/settings/channel/about#profile-settings https://cibertronic.edu.pe/my-account/settings/ https://manja.tunasukm.edu.my/dashboard/settings/ https://lwccareers.lindsey.edu/profiles/a6f44b44-904c-4e46-a4d0-85c9835f7572/edit https://radiocut.fm/user/kappa/ http://www.travelful.net/location/5139994/t%C3%BCrkiye/kappa https://gitlab.com/users/hakanndoyman99/following https://commiss.io/kappakmn https://discuss.machform.com/u/kappakmn https://iszene.com/user-201348.html http://www.askmap.net/location/6548057/t%C3%BCrkiye/kappa https://rosphoto.com/users/edit/?jrm=a96b2 https://thegreenparent.co.uk/forums/newtopic/228/

GP’ler İngiltere’nin en yoksun bölgelerinde ‘kırılma noktasında’ | İngiltere Haberleri

skynews teaser gps data and forensics 6166980

Sky News’in NHS verileri analizine bakılırsa, İngiltere ve Galler’deki her beş pratisyen doktor muayenehanesinden biri 2013’ten beri kapanmış oldu. Doktorlar şimdi personel eksikliğinin birinci basamak sıhhat hizmetini ciddi risk altına soktuğu mevzusunda uyarıda bulunuyor.

Açık kalan bu muayenehaneler, artan hasta sayısı ve azalan GP sayısı içinde giderek daha çok geriliyor.

2013'ten bu yana yaklaşık beş GP muayenehanesinden biri kapandı

West Midlands’ta bir GP olan Dr Anita Raja, “GP’ler kırılma noktasında” diyor.

“Son aşama yetersiz kadromuz var. Ortaklar ortaklıklarından ayrılıyor, muayenehaneler kapanıyor. Bu şekilde devam ederse, artık birinci basamak sıhhat hizmetimiz olmayacak.”

West Midlands'ta bir pratisyen hekim olan Dr Anita Raja, pratisyen hekimlerin "kırılma noktası".
Fotoğraf:
West Midlands’ta bir pratisyen doktor olan Dr Anita Raja, GP’lerin ‘kırılma noktasında’ bulunduğunu söylüyor

2015’ten bu yana muayenehanelerin üçte ikisinde (%66) tam nitelikli GP başına düşen hasta sayısı arttı. Neredeyse dörtte biri (%24) hasta-GP oranının %50’den fazla arttığını görmüş oldu.

Netice olarak, GP’ler Mart 2019 ile Mart 2023 içinde %21 oranında artan GP başına buluşma sayısı ile artan bir iş yüküyle karşı karşıyadır.

İngiliz Tabipler Birliği, GP’lerin günde 25’ten fazla hasta görmemesini tavsiye ediyor ve 35 randevuyu “güvenli” bakımın üst sınırı olarak tanımlıyor.

Mart ayının tamamı süresince, İngiltere’nin en yoksun mahallelerinde yaşayan beş kişiden üçünden fazlası için mahalli GP muayenehanelerinde (%62) günde averaj 25’in üstünde hasta görülürken, en yakın muayenehanede dörtte birden fazla (%28) daha çok hasta görüldü. 35’ten fazla – bir tüm olarak İngiltere’deki oranın neredeyse iki katı (%16).

2015’te 2.014 olan averaj pratisyen doktor şu anda 2.337 hastadan görevli.

Royal College of GPs başkanı Profesör Kamila Hawthorne, “Genç bir pratisyen hekimken, ortalama 1.700 ila 1.800 hastadan oluşan bir sıralama boyutuna haiz olmak düzgüsel kabul edildi” diyor.

“Yavaşladığını görmüyoruz ve durduğunu görmüyoruz ve bu son aşama kaygı verici.”

Sky News analizi, mahallelerin en yoksun% 10’unda yaşayan insanlara hizmet veren averaj mahalli GP’nin, listelerinde 3.453 hastayla daha da gerilmiş bulunduğunu buldu.

Prof Hawthorne, “Yoksul bölgelerde baktıkları hastalar da daha hasta olma eğiliminde” diyor.

“Ve bu, aslına bakarsan aşırı yüklenmiş bir resimde, yoksun alanlarda bir tür çifte darbe aldığınız anlamına gelir.”

Bu daha yüksek sıhhat gereksinimlerine uyum sağlamak için NHS verilerini kullanan Sky News, İngiltere’nin en yoksun bölgelerinden birinde yaşayan birinin mahalli GP’sinin, ülkenin sakinlerinin averaj mahalli GP’sinden averaj %61 daha çok hasta iş yüküne haiz bulunduğunu buldu. en varlıklı bölgeler

Yoksun alanlar en yoğun pratisyen hekimlere sahiptir

Bu fark, %59 olarak gerçekleştiği 2015 yılından bu yana birazcık arttı. Bu, hükümetin kursiyerleri yetersiz hizmet verilen alanlarda vazife almaya teşvik etme çabalarına karşın.

2016 senesinde başlatılan Targeted Enhanced Recruitment Scheme, kursiyerlere işe alım eksiklikleriyle savaşım eden bir alanda üç yıl emek vermeyi kabul etmeleri halinde bir defaya mahsus 20.000 £ ödeme sunuyor.

2015 senesinde en yüksek hasta-GP oranlarına haiz beş muayenehanede, oranları averaj %21 oranında azalarak mühim gelişmeler kaydedilmiştir.

Sadece, öteki uygulamalardaki artışlar, genel etkinin minik olduğu anlamına gelmektedir. En yoğun ve minimum meşgul GP uygulamaları arasındaki GP başına averaj hasta farkı 4.523’ten 4.345’e düştü, bir tek %4’lük bir düşüş.

Ayrıca etnik eşitsizlikler arttı. Cenup Asya kökenli averaj bir şahıs için mahalli GP, 2015’teki %17’lik farktan, averaj beyaz kişininkinden %22 daha çok hasta iş yüküne haizdir.

Kırsallık ve yoksunluk şeklinde öteki kilit faktörleri hesaba katsak bile bu doğrudur. Mesela, İngiltere’nin büyük şehirlerinin en yoksun bölgelerinde yaşayan insanoğlu içinde, averaj olarak Cenup Asya kökenliler, beyaz kökenli olanlara bakılırsa averaj %25 daha çok hasta iş yüküne haiz bir pratisyen hekime haizdir.

Azınlık kökenli insanlara hizmet veren pratisyen hekimler özellikle gergindir

Hekim başına daha çok hasta olan muayenehaneler, NHS’nin senelik kalite araştırmasında daha fena performans gösterme eğilimindedir. Geçen yıl anketin en alt %10’una girenlerin GP başına averaj 3.245 hastası varken, en iyi performans gösteren muayenehanelerde bir tek 2.278 hasta bulunuyor.

3.497 İngiliz GP rekoru, yıl içinde genel pratisyenliği bıraktı ve genel GP sayısı 379 düştü.

Geçen yıl yaklaşık 3.500 pratisyen hekim ayrıldı, bu kayıtlardaki en yüksek sayı

İngiltere’nin tamamlanmamış GP’leri

2019 genel seçim kampanyası esnasında Tutucu parti, 2024’ün sonuna kadar fazladan 6.000 GP istihdam edeceklerine yemin etti.

Seçimden bu yana, İngiltere’deki tam nitelikli GP sayısı 486 arttı. Gene de artan yarı zamanlı emek verme oranları, tam zamanlı eşdeğer GP sayısının fiilen 514 düşmüş olduğu anlamına geliyor.

Bu, GP uygulamalarını giderek daha çok kursiyerlere bağımlı hale getirdi. Nisan ayı itibariyle, 2017’de %15 olan pratisyen doktor muayenehanelerindeki tüm doktorların artık %25’ini stajyerler oluşturmaktadır.

Sıhhat Bakanı Steve Barclay, yetişmen sayısındaki artışa hükümetin GP eksikliği mevzusunda ilerleme kaydettiğinin kanıtı olarak işaret etti. Mayıs ayında milletvekillerine konuşan Barclay, stajyerleri de içeren bir sayı olan 2010 yılına bakılırsa şu anda “pratisyen hekimlikte 2.000 tabip daha” bulunduğunu kaydetti.

Sıhhat hizmetinin problemi, bu kursiyerlerin fazlaca azının tam nitelikli pratisyen doktor olmak için kalmasıdır.

Dr Raja, “İşe alma mükemmel, sadece elde tutma fazlaca büyük bir mesele” diyor.

“Hükümet, insanların şimdi GP işe alım programlarına girmek, Birleşik Krallık’tan Royal College imtihanlarına girmek ve ayrılmak bulunduğunu fark etmedi – şundan dolayı onlara yurtdışında fazlaca daha çok para ödüyorlar ve onları memnuniyetle karşılayacaklar. daha iyi emek verme saatleri ve tabip başına daha azca hasta.”

2018-2019 yılları aralığında İngilizce muayenehanelerinde çalışan GP kursiyerlerinin sayısı 700 arttı.

Eğitimlerine 2019’da başlayanların bir çok geçen yıl bitirmiş olsa da, yeni nitelikli olan GP’lerin sayısında eşdeğer bir artış olmadı. Aslına bakarsak, 35 yaşın altındaki sicile katılanların sayısı geçen yıl 798’den 758’e düştü.

Daha fazla kursiyer, daha fazla pratisyen hekim anlamına gelmiyor

Bir sıhhat fikir kuruluşu olan Nuffield Trust’tan Billy Palmer, “Yalnız daha çok antrenman yapmanız gerektiğine ve sonunda daha fazlasını alacağınıza dair bir inanç var” diyor.

“Pekala, genel antrenmanda olan bu değil. Şu anda tüm çaba bir tek daha çok antrenman yapmak, sadece daha çok katılan görmüyoruz.

“Hususi sektöre mi gidiyorlar? Yurt dışına mı gidiyorlar? Bu bir tek boru hattının sonunda GP’ler için rekabet olabilir ve NHS kaybediyor olabilir.”

Nuffield Trust’tan Lucina Rolewicz, probleminin bir kısmının göçle ilgili kurallardan kaynaklanabileceğini söylüyor.

“GP eğitimi tipik olarak üç yıl sürer ve bundan sonrasında, kalma iznine başvurmak için çoğu zaman fazlaca erkendir. Ve o vakit, bu iki yıl süresince vizeleri için sponsor görevi görecek bir muayenehane bulmaları oldukça zor olsa gerek.”

Mart ayında Royal College of GPs tarafınca meydana getirilen bir üye anketi, yabancı kursiyerlerin %30’unun vize sürecini çevreleyen zorluklar sebebiyle NHS GP olarak kalmayı düşünmediğini ortaya çıkardı.

‘Bu bir kısır döngü’

“Ek olarak, o kohortu bir kez birleştirdikten sonrasında kalmalarını iyi mi sağlayacağınız sorusu da var.” Bay Palmer’ı ekler.

Yıldan Mart ayına kadar, 35 yaşın altındaki 500 GP pratisyenliği bıraktı – her sekizde birinden fazlası (%12,9), bu rekordaki en yüksek oran.

Geçen yıl içinde yeni kalifiye olan sekiz GP'den birden fazlası işi bıraktı

Royal College of GPs tarafınca geçen yıl meydana getirilen bir anket, meslekten ayrılan pratisyen hekimlerin %43’ünün kararlarında tükenmişlik yada işle ilgili stresi bir unsur olarak gösterdiğini ortaya koydu.

Bay Palmer, “Bu bir kısır döngü” diyor.

“Tam nitelikli pratisyen hekimleri işe almakta zorlandıkları bir işyerindeyseniz, elbet bu, öteki personel üstünde baskı oluşturur ve çalışılacak bir yer olarak burayı daha azca arzu edilir hale getirir.”

Aynı ankette, etken olarak çalışan dört pratisyen hekimden biri (%23) bir çok gün işin stresiyle baş edemediğini bildirirken, beşte ikisi (%39) “muhtemelen” yada “fazlaca olası” bulunduğunu belirtti. önümüzdeki beş yıl

“Kimi zaman bunu niçin yaptığını sorguluyorsun. Kısaca, yaşamının geri kalanında bunu yapmak istiyor musun?” Dr Raja diyor.

“Artık 30’lu yaşlarımın sonlarındayım. Tüm gençliğim tıp okuyarak geçti. Devam etmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Normal olarak göç etme seçeneğiniz de var. Muhtemelen çoğumuzun bakmış olduğu şey de bu.” .

“Bu fazlaca zor, şundan dolayı burada eğitim aldım ve bu sisteme %100’ümü vermek isterim. Fakat bu gidişle, bu tarz şeyleri düşünüyoruz. Bu bozuk bir sistem.”

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir