https://etwinningonline.eba.gov.tr/author/nikahguvercini/ https://etwinningonline.eba.gov.tr/author/webmasterplatformu/ https://tr.pinterest.com/hakanndoyman99/ https://pxhere.com/tr/photographer/4015030 https://www.reddit.com/user/kappakimin https://moz.com/community/q/user/kappakimin/edit https://www.zillow.com/myzillow/profile/ https://etwinningonline.eba.gov.tr/author/kappa/ https://www.awwwards.com/kappa-kimin/ https://about.me/hasankappa https://dribbble.com/Acaba https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/kisi/hakanndoyman99 https://dashboard.twitch.tv/u/kppakmn19/settings/channel/about#profile-settings https://cibertronic.edu.pe/my-account/settings/ https://manja.tunasukm.edu.my/dashboard/settings/ https://lwccareers.lindsey.edu/profiles/a6f44b44-904c-4e46-a4d0-85c9835f7572/edit https://radiocut.fm/user/kappa/ http://www.travelful.net/location/5139994/t%C3%BCrkiye/kappa https://gitlab.com/users/hakanndoyman99/following https://commiss.io/kappakmn https://discuss.machform.com/u/kappakmn https://iszene.com/user-201348.html http://www.askmap.net/location/6548057/t%C3%BCrkiye/kappa https://rosphoto.com/users/edit/?jrm=a96b2 https://thegreenparent.co.uk/forums/newtopic/228/

Kardiyovasküler hastalık risk değerlendirmesi ve azaltma: güncellenmiş NICE kılavuzunun özeti

8384.cover source

 1. Eleanor J Samarasekteknik analist1,
 2. Christopher E Clarkbirinci basamakta klinik kıdemli öğretim görevlisi2,
 3. Satwinder Kaurmeslekten olmayan komite üyesihasta temsilcisi1,
 4. Riyaz S Patelkardiyoloji profesörü ve konsültan kardiyolog3 4,
 5. Joseph Değirmenlerikonsültan kardiyolog5
 6. Kılavuz Komitesi adına
 1. 1Ulusal Sıhhat ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü, Londra, Birleşik Krallık
 2. 2Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi, Birinci Basamak Bakım Araştırma Grubu, Exeter, Birleşik Krallık
 3. 3Kardiyovasküler Bilimler Enstitüsü, University College London, Londra, Birleşik Krallık
 4. 4Barts Kalp Merkezi, St Bartholomew’s Hastanesi, Londra, Birleşik Krallık
 5. 5Liverpool Kalp ve Göğüs Hastanesi NHS Foundation Trust, Liverpool, Birleşik Krallık
 1. E Samarasekera’ya Yazışma: eleanor.samarasekera{at}nice.org.uk

Ne bilmek istiyorsun

 • İlk adım olarak yaşam seçimi değişikliği ile kişiselleştirilmiş bir yaklaşım kullanarak kardiyovasküler hastalık (CVD) riskini yönetin

 • KVH’si olmayan kişiler için, QRISK3’ü kullanarak 10 senelik bir KVH vakası riskini değerlendirin. Bu, NHS sıhhat kontrollerinin bir parçası olarak ve birinci basamak sıhhat kayıtlarında bulunan verilere dayalı olarak yüksek risk altında olması olası kişiler için yapılabilir.

 • KVH’nin yaşam boyu riskini tahmin eden araçlar, bilhassa değiştirilebilir KVH risk faktörlerine haiz sadece QRISK3 skoru %10’un altında yada 40 yaşın altındaki kişilerde tartışmaları bilgilendirmek ve yaşam seçimi değişikliklerini motive etmek için kıymetli olabilir.

 • Statin tedavisi, KVH riskinin tüm seviyelerinde KVH olaylarının birincil ve ikincil önlenmesi için oldukça uygun maliyetlidir ve tavsiye edilen dozlar, birincil koruma için atorvastatin 20 mg ve ikincil koruma için atorvastatin 80 mg’dır.

Kardiyovasküler hastalık (KVH), dünya genelinde önde gelen ölüm nedenidir ve dislipidemi, KVH için oldukça değiştirilebilir bir risk faktörüdür.1 İngiltere’de yüksek kolesterol yetişkinlerin %43’ünü etkiliyor2 ve tüm ölümlerin %7,1’inden ve engelliliğe ayarlanmış yaşam yıllarının %3,7’sinden görevli olduğu tahmin edilmektedir.34 Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolün (LDL-C) düşürülen her 1 mmol/L’si için, KVH vaka riski %22 azalır,5 ve bundan dolayı lipit düşürücü tedavi, başlangıçtaki kolesterol seviyelerinden bağımsız olarak, KVH risk yönetiminin temel taşını oluşturur. Bununla beraber, mühim KVH riski taşıyan birçok şahıs lipit düşürücü tedaviler almıyor yada yetersiz tedavi görüyor ve Birleşik Krallık’ta statin reçetesi, covid-19 salgını esnasında azaldı.6 2022’de İngiltere’deki birinci basamak denetim verileri, QRISK puanı %10 yada daha çok olan kişilerin yalnızca %46’sının birincil koruma için lipid düşürücü tedavi ile tedavi edildiğini bildirdi.7 İkincil koruma için bu sayı %80 civarındaydı,7 ve% 50’den azı …

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir