https://etwinningonline.eba.gov.tr/author/nikahguvercini/ https://etwinningonline.eba.gov.tr/author/webmasterplatformu/ https://tr.pinterest.com/hakanndoyman99/ https://pxhere.com/tr/photographer/4015030 https://www.reddit.com/user/kappakimin https://moz.com/community/q/user/kappakimin/edit https://www.zillow.com/myzillow/profile/ https://etwinningonline.eba.gov.tr/author/kappa/ https://www.awwwards.com/kappa-kimin/ https://about.me/hasankappa https://dribbble.com/Acaba https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/kisi/hakanndoyman99 https://dashboard.twitch.tv/u/kppakmn19/settings/channel/about#profile-settings https://cibertronic.edu.pe/my-account/settings/ https://manja.tunasukm.edu.my/dashboard/settings/ https://lwccareers.lindsey.edu/profiles/a6f44b44-904c-4e46-a4d0-85c9835f7572/edit https://radiocut.fm/user/kappa/ http://www.travelful.net/location/5139994/t%C3%BCrkiye/kappa https://gitlab.com/users/hakanndoyman99/following https://commiss.io/kappakmn https://discuss.machform.com/u/kappakmn https://iszene.com/user-201348.html http://www.askmap.net/location/6548057/t%C3%BCrkiye/kappa https://rosphoto.com/users/edit/?jrm=a96b2 https://thegreenparent.co.uk/forums/newtopic/228/

Yenilenebilir enerji – Avrupa savaşı kazanabilir mi? – SİYASET

iStock 1358631264 scaled

2023’ün -Ukrayna’da devam eden savaşla birlikte- arz güvenliği ve enerji fiyatlarında yenilenmiş bir acil durumun yolunu açmış olduğu ve Avrupa’nın liderliğini ve birliğini kontrol edeceği açıktır.

AB’nin tepkisinin, hem enerji geçişinin ve verimliliğin hızlanmasını elde eden hem de ortak pazar dışındaki ülkelere bağımlılığı azaltan somut önlemlerle şekillendiğini gördük.

Bu iddialı hedefler için, büyük seviyede yenilenebilir enerjilerin hızla yaygınlaştırılmasıyla yönlendirilen açık bir yol var. Yenilenebilir enerjilerin uygulanmasını hızlandırmayı ve AB’deki ilgili brüt nihai tüketimi 2030’da yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarmayı amaçlayan REPowerEU’nun durumu budur.

Bu hedefler bir zorunluluktur. Yasal ve düzenleyici çerçevede istikrar ve öngörülebilirlik sağlayarak süratli bir halde gerçekleşmesi için mühim düzeyde yatırım gerektirecektir. Bunlar ya ilgili tüm paydaşlarla ortak bir çaba olarak yürütülmeli ya da asla yapılmamalıdır.

Ülkeler, birkaç kural dışı haricinde Avrupa yönergelerine uygun önlemler uyguluyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa Konseyi, tüketici tutarları üstündeki kısa vadeli etkiyi ele almak için enerji şirketlerini muhteşem kârlar üstünden vergilendirmeye yönelik bir acil durum düzenlemesini onayladı. Bu, yeni ve oldukça gereksinim duyulan yenilenebilir kapasiteye yatırım yapmak için lüzumlu teşvikleri hala teşvik edeceği temelinde, marjinal teknolojiler için gelirlerin 180 €/MWh ile sınırlandırılmasına etkili bir halde çevrildi.

Bu tedbir, üye ülkelere gerçek şirket gelirine uygulanan üst sınıra bir çizgi çekerken bir miktar esneklik sağlar. Ülkeler, birkaç kural dışı haricinde Avrupa yönergelerine uygun önlemler uyguluyor.

Romanya, yenilenebilir enerji üreticileri ve öteki piyasa katılımcılarının elde etmiş olduğu gelirleri kısıtlamak için bir geri alma mekanizması başlattı. Sadece, yatırımcıların finansal korumalarını risk yönetimi politikaları kapsamında tam olarak dikkate almamakta ve bu yüzden yatırımcıları gerçekleşmemiş karlar üstünden vergi ödemeye zorlamaktadır. Ek olarak, internasyonal vergi anlaşmalarını atlayarak yabancı karşı taraflara uygulanan bir stopaj vergisi mekanizması uygular. Ne yazık ki, Romanya’da yasada onlarca defa meydana getirilen değişikliklere karşın bu çarpıtmalar düzeltilemedi.

Polonya, alıcı – alıcı – nihai tüketici olmadığı sürece finansal korumaları göz ardı ederken, yenilenebilir enerji üreticilerine bir üst sınır getiren Acil Tedbirler Yasasını onayladı.

Bu tür tedbir, gerçekleşmemiş kazançların vergilendirilmemesi ilkesini ihlal ederken piyasada bozulmalar yaratmaktadır.

Netice olarak, en iyi uygulamaları benimseyen ve üretimlerini durağan(durgun) bir fiyattan ileriye satan (böylece piyasa fiyatlarından yararlanamayan) yenilenebilir enerji üreticilerine, gerçekleşmemiş gelirleri piyasa fiyatlarından iade etmekten başka seçenek sunulmaz. Aslına bakarsak, bu tür firmalar negatif üniter marjlarda emek vererek temiz elektrik üretmek için para ödüyorlar.

Bu tür bir tedbir, Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler tarafınca onaylananın aksine, gerçekleşmemiş kazançların vergilendirilmemesi ilkesini ihlal ederken piyasada bozulmalar yaratmaktadır. Ek olarak, Avrupa’da oldukça acil gereksinim duyulan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik gelecekteki yatırım planlarını mühim seviyede etkileyerek piyasaya olan itimatı de engelliyor.

Avrupa’da birlik için eleştiri bir zamanda bunu telafi etmenin mühim olduğuna inanıyoruz.

Bu bağlamda, hepimiz için enerji çözümleri üstünde yoğun bir halde çalışan temiz enerji üreticileri için adaletsiz ve zararı dokunan bir ortamın üstesinden gelmek için anlamlı bir diyalog kurulması gerekmektedir.

Karşı karşıya olduğumuz benzeri görülmemiş bir enerji krizi olabilir, sadece Avrupa için istediğimiz gelecek üstünde toplu olarak düşünmeliyiz. Enerji sistemini karbondan arındırma çabalarını harekete geçirmenin zamanı geldi. On senelerdir enerji şirketleri, Avrupa’nın fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltırken iş stratejilerini enerji geçişinin gerekliliğine adamış olarak yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapmış oldu.

Avrupa rüzgar ve güneş santralleri, ilerlemenin ve şimdiye kadar verdiğimiz iyi mücadelenin iyi bir örneğidir. Tamamımız aynı tarafta oynamadıkça hiçbir harp kazanılamaz.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir